Medezeggenschapsraad

IMG_5960

Op Toonladder Galecop werken we graag samen, dat doen we onder andere binnen onze Medezeggenschapsraad (MR). De MR praat en beslist mee over allerlei onderwerpen die met de kinderen, de school en het onderwijs te maken hebben.

Onze MR bespreekt zaken zoals:

  • Schoolgids en schoolplan
  • Onderwijskundige doelstellingen
  • Vaststelling ouderbijdrage
  • Lesmethodes
  • Personeelsbeleid
  • Financiën en begrotingen
  • Het vakantierooster
  • Nieuwe ontwikkelingen

MR team 2023-2024

De MR bestaat uit een team van 3 ouders en 3 leerkrachten die met elkaar de belangen behartigen van de kinderen, ouders en leerkrachten binnen de school.

De MR vergadert een aantal keer per jaar en vergaderingen zijn openbaar. Als u het van belang vindt dat een bepaald onderwerp door de MR wordt besproken, meld dit gerust bij één van de MR-leden of de directie. Arne Kieboom is de voorzitter en contactpersoon van de MR.

Missie en visie

Onze school heeft als missie om onze kinderen het vertrouwen en de vaardigheden mee te geven die zij nodig hebben voor de toekomst.

Ervaringen

Benieuwd hoe andere ouders en leerlingen onze school ervaren?

Voor het eerst naar school

Bij Toonladder Galecop ontvangen we uw kind met open armen en nemen we de tijd om uw kind een vliegende start te geven.