Zorgteam en partners

foto 1 aangepaste foto

Zorgteam

Toonladder Galecop kent een heldere zorgstructuur met een centrale rol voor ons ondersteuningsteam. Wij kijken naar de ondersteuningsbehoefte van de school, de groep en van het kind. Door een nauwe samenwerking tussen leerkrachten, intern begeleider, het ondersteuningsteam en ouders en kinderen kunnen we uitdagingen tijdig signaleren en een begeleidingsplan maken.

Zorgpartners

Om goede zorg te verlenen aan de kinderen van onze school, werken we nauw samen met diverse zorgpartners. Zo werken we samen met een logopedist, kinderfysiotherapeut, meerbegaafdheidsspecialist en een dyslexiespecialist. Ook staan we via Geynwijs in nauw contact met de jeugdgezondheidszorg van de GGD en met ons samenwerkingsverband Profi-Pendi.

Logopedie

Maak je je wel eens zorgen om de spraak van uw kind? In overleg met de leerkracht of wanneer je als ouder zelf een hulpvraag hebt, wordt een logopedist ingeschakeld. Lisa Fangman is bij ons op school werkzaam als logopedist. Zij onderzoekt, begeleidt en behandelt stoornissen op het gebied van taal, eten en drinken, mondgedrag, spraak, adem, stem, mimiek en gehoor.

Fysiotherapie

Elke week verzorgt Heleen van Rooijen, van Kinderfysio fysiotherapie bij ons op school. Kinderen kunnen op advies van de (school)arts, leerkracht of intern begeleider naar haar verwezen worden.

Dyslexie

Kinderen met dyslexie hebben er recht op dat hun probleem wordt erkend en een problematische lees- en/of spellingsontwikkeling zo vroeg mogelijk wordt behandeld. Voor de vaststelling en het afgeven van een dyslexieverklaring is gespecialiseerd onderzoek door een bevoegd orthopedagoog of psycholoog noodzakelijk.

Als er vermoedens zijn van dyslexie dan behandelen wij een kind alsof het dyslectisch is. Dit betekent extra instructie voor het technisch lezen en (zo nodig) vergrote teksten en meer tijd voor toetsen.

Missie en visie

Onze school heeft als missie om onze kinderen het vertrouwen en de vaardigheden mee te geven die zij nodig hebben voor de toekomst.

Ervaringen

Benieuwd hoe andere ouders en leerlingen onze school ervaren?

Voor het eerst naar school

Bij Toonladder Galecop ontvangen we uw kind met open armen en nemen we de tijd om uw kind een vliegende start te geven.